Հայ Մամուլի Պատմություն


Հնչակ, Ժնև, 1887-1891, Աթենք, 1892-1894, Փարիզ, 1891-1894, 1904-1915, Լոնդոն, 1894-1904, Փրովիդենս, 1935-1940

Կենտրոնական օրգան Ս. Դ. Հնչակյան կուսակցության: (Ամսաթերթ, երկշաբաթաթերթ, տասնօրյա, կրկին >>

Արաքս, Պետերբուրգ, 1887- 1898

Պատկերազարդ հանդես: Գրական և գեղարվեստական (վեցամյա):

Խմբ.-հրատ. Սիմեոն Գուլամիրյանց:

160-230 >>

Հանդես գրականական և պատմական, Մոսկվա, 1888-1890, 1894-1896, (Պարբերագիրք)

Խմբ.-հրատ.` Մկրտիչ Բարխուդարյան:

(Գիրք Ա-Է), 360-389 էջ, 23 X 15 սմ:

Տպ. Օ. Հերբեկի, ապա` Ք. >>

Մուրճ, Թիֆլիս, 1889- 1907

Գրական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.- հրատ.` Ավետիք Արասխանյանց, ապա հրատ.` Ֆիլիպ. >>

Հայք, Նյու Յորք, 1891- 1898

Հանդես ազգային, գրական և քաղաքական (նախ կիսամսյա. ազգային, քաղաքական և առողջաբանական): >>

Ապտակ, Աթենք, 1894, Լոնդոն, 1895-1897

Երգիծաբանական քաղքական հանդես: Միամսյա թերթ (պատկերազարդ): Հրատ. Հնչակյան >>

Լումա, Թիֆլիս, 1896-1912

Գրական, քաղաքական, պատմական և հանրային ամսագիր (նախ կիսամյա, ապա` երկամսյա):

Խմբ.- հրատ.` Գյուտ >>

Մարտ, Լոնդոն, 1897-1901

Ամսաթերթ, օրգան Հնչակյան կուսակցության:

Հիմն.- խմբ.` Արփիար Արփիարյան:

(1-28), 4 էջ, 44 X 32 >>

Նոր Կյանք, Լոնդոն, 1898-1902

Հանդես ազգային, գրական, քաղաքական: Հրատ. (Վերակազմյալ) հնչակյան կուսակցության (կիսամսյա):

Խմբ.` >>

Անահիտ 1898, Փարիզ, 1898-1911, 1929-1940, 1946-1949

Ազգային, գրական, գեղարվեստական (ամսագիր, երկամսյա, ապա` եռամսյա, վերջում` վեցամսյա):

1929` նոր >>