Հայ Մամուլի Պատմություն

Ջավախք, Ախալքալաք, 1913-1916

Գրական-հասարակական շաբաթաթերթ (ապա` երկշաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.` Վարդան Շահպարոնյան:

8 էջ, 31 X 23 սմ:

Տպ. Մ. Գրիգորյանի: