Հայ Մամուլի Պատմություն


Հայաստանի Կոոպերացիա, Երևան, 1919-1920

Օրգան Երևանի նահանգի կոոպերատիվների միության:

Երկշաբաթաթերթ:

Խմբ.` Ս. Վրացյան, ապա` խմբ. >>

Հայ խոսնակ, Կ. Պոլիս, 1924-1939

Հանդես կրոնական, բարոյական և գրական (ամսաթերթ, կարճ ժամանակ` կիսամսյա):

Արտ.` Զարմայր քհ. >>

Հայք, Նյու Յորք, 1891- 1898

Հանդես ազգային, գրական և քաղաքական (նախ կիսամսյա. ազգային, քաղաքական և առողջաբանական): >>

Հանդես գրականական և պատմական, Մոսկվա, 1888-1890, 1894-1896, (Պարբերագիրք)

Խմբ.-հրատ.` Մկրտիչ Բարխուդարյան:

(Գիրք Ա-Է), 360-389 էջ, 23 X 15 սմ:

Տպ. Օ. Հերբեկի, ապա` Ք. >>

Հասկեր, Թիֆլիս, 1905-1917, 1922

Մանկական պատկերազարդ ամսագիր:

Հրատարակություն «Նվեր մանուկներին» >>

Հյուսիս, Պետերբուրգ, 1863-1864

Բազմավեպ լրագիր (շաբաթաթերթ):

Հրատ.` Ռափայել Պատկանյան:

(1-   34), 8 էջ, 34 X 23 սմ:

Սեփական >>

Հյուսիսափայլ, 1858, Մոսկվա, 1858-1864

Օրագիր ընդհանուր ազգային լուսավորության և դաստիարակության (ամսագիր):

Խմբ.-հրատ.` Ստեփանոս >>

Հնչակ, Ժնև, 1887-1891, Աթենք, 1892-1894, Փարիզ, 1891-1894, 1904-1915, Լոնդոն, 1894-1904, Փրովիդենս, 1935-1940

Կենտրոնական օրգան Ս. Դ. Հնչակյան կուսակցության: (Ամսաթերթ, երկշաբաթաթերթ, տասնօրյա, կրկին >>

Հովիվ, Թիֆլիս, 1906-1910

Հոգևոր, բարոյական, պատմական, հասարակական և մանկավարժական շաբաթաթերթ:

Խմբ.- հրատ.` Եզնիկ ա. Ք. >>

Հուշարար, Թիֆլիս, 1907-1909, 1912-1913

Թատերական, գրական-գեղարվեստական պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, ապա` ալմանախ:

Խմբ.- հրատ.` Մարիամ >>