Հայ Մամուլի Պատմություն


Փարոս, Մոսկվա, 1872- 1876

Խմբագիր բանասիրական գիտելյաց (տարեգիր):

Հրատ.` Զարմայր Մսերյանց:

(1-5), 48- 64 էջ, 21 X 14 սմ:

Տպ. >>

Փորձ, Թիֆլիս, 1876-1881

Ազգային և գրականական միամսյա հանդես (նախ` եռամսյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

150-486 էջ, >>

Քուրա, Մոսկվա, 1923, 1928

Գրական-գեղարվեստական, սատիրական թերթ:

Օրգան պրոլետարական ստեղծագործության: Հրատ. «Մուրճ և >>