Հայ Մամուլի Պատմություն


Արփի Արարատյան, 1853, Զմյուռնիա, 1853-1856

Օրագիր բանասիրական, ազգային, ուսումնական և տնտեսական (ամսաթերթ):

Խմբագրությամբ` Հարություն և >>

Մեղու, Կ.Պոլիս, 1856-1865, 1870-1874

Հանդես կիսամսյա: Հավաքածո բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առևտրական և զվարճալի >>

Երևակ, 1857, Կ. Պոլիս, 1857- 1862, 1864-1866

Տետրակ կիսամսյա. Կրոնական, ուսումնական, բանասիրական, նոր շրջանում` հանդես ութօրյա:

Խմբ. և տեր` >>

Մեղու Հայաստանի, Թիֆլիս, 1858-1886

Լրագիր քաղաքական, բանասիրական և առևտրական: (Շաբաթաթերթ, եռօրյա, օրաթերթ):

Խմբ.` Ստեփանոս քհ. >>

Ճռաքաղ, Մոսկվա, 1858-1862

Ամսագիր բանասիրական:

Հրատարակեալ Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ ի Զարմայրայ Մսերեանց:

32-48 >>

Հյուսիսափայլ, 1858, Մոսկվա, 1858-1864

Օրագիր ընդհանուր ազգային լուսավորության և դաստիարակության (ամսագիր):

Խմբ.-հրատ.` Ստեփանոս >>

Արծուի Վասպուրական, Կ. Պոլիս, 1855-1856, Վարագ /Վան/, 1858-1864, Կ. Պոլիս, 1872-1874

Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք ՅԱրծրունի Գահեն Ի Վանտոսպ: Ամսաթերթ (վերջում շաբաթաթերթ):

Խմբ. >>

Կռունկ Հայոց աշխարհին, Թիֆլիս, 1860-1863

Հանդես ամսօրյա: Ազգային, բարոյական լուսավորության, նվիրյալ նախնի և արդի Հայաստանյայց:

Հրատ. և >>

Հյուսիս, Պետերբուրգ, 1863-1864

Բազմավեպ լրագիր (շաբաթաթերթ):

Հրատ.` Ռափայել Պատկանյան:

(1-   34), 8 էջ, 34 X 23 սմ:

Սեփական >>

Արծուիկ Տարօնոյ, Մուշ (Տարոն), 1863-1865

Լրատար: Թռուցեալ թեւօք Վասպուրական արծւույն ի Մամիկօնեան աշխարհէն յիննակնեան լերանց ի Մշոյ ս. >>