Հայ Մամուլի Պատմություն


Զուռնա, Երևան, 1924

Երգիծաթերթ:

Խմբ.` Էդվարդ Խոճիկ:

(Մեկ համար), 16 էջ, 31 X 24սմ:

>>

Կարմիր մոծակ, Երևան, 1926-1927

Երգիծաբանական երկշաբաթաթերթ:

Խմբ. կազմ.` Ար. Երզնկյան, Էդուարդ Խոճիկ:

(1-6), 8-16 էջ, 31 X 23 >>

Սովետական գրականություն, Երևան, 1934-1980 (Շ)

Գրական-գեղարվեստական, տեսական-քննադատական ամսագիր: Օրգան Հայաստանի սովետական գրողների >>