Հայ Մամուլի Պատմություն


Նոր Դպրոց, Թիֆլիս, 1908-1913

Ամսագիր: Հրատարակություն Կովկասի հայոց դպրոցների ուսուցիչների և վարժուհիների միության >>

Նոր Կյանք, Լոնդոն, 1898-1902

Հանդես ազգային, գրական, քաղաքական: Հրատ. (Վերակազմյալ) հնչակյան կուսակցության (կիսամսյա):

Խմբ.` >>

Նորք, Երևան, 1922-1928

Գրական, գիտական և քաղաքական, ապա գրական, հասարակական և քաղաքական հանդես:

Խմբ.-թյամբ` Աշոտ >>

Շեշտ, Երևան, 1923

Ժուռնալ ծաղր ու ծանակի, մարդկանց ու ժամանակի:

Խմբ.` Վահան Թոթովենց:

(1-3), 4 էջ, 31 X 24 սմ:

>>

Շտեմարան Պիտանի գիտելյաց, 1839, Զմյուռնիա, 1839-1842, 1844-1846, Կ. Պոլիս, 1854

(Պատկերազարդ ամսաթերթ: Հրատարակ. Ամերիկայի բողոքական միսիոնարների):

(1-84), 16 էջ, 27 X 18սմ:

Տպ. >>

Պատանի, Թիֆլիս, 1910-1915

Գրական-գեղարվեստական ալմանախ (եռամսյա):

Խմբ.-հրատ-ներ` Միսաք Էփրիկյան, Նշան Մկրտչյան >>

«Պրոլետարիատի կռվի» թերթիկը, Թիֆլիս, 1903-1904

Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցության Կովկասյան միության օրգան:

(1-14,) 8 էջ, >>

Ջավախք, Ախալքալաք, 1913-1916

Գրական-հասարակական շաբաթաթերթ (ապա` երկշաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.` Վարդան Շահպարոնյան:

8 էջ, 31 >>

Սիոն, Երուսաղեմ, 1866-1877, 1927-1980 (Շ)

Ամսագիր ազգային, բանասիրական և գրագիտական: Պաշտոնաթերթ Պատրիարքության հայոց >>

Սովետական գրականություն, Երևան, 1934-1980 (Շ)

Գրական-գեղարվեստական, տեսական-քննադատական ամսագիր: Օրգան Հայաստանի սովետական գրողների >>