Հայ Մամուլի Պատմություն


Ճռաքաղ, Մոսկվա, 1858-1862

Ամսագիր բանասիրական:

Հրատարակեալ Մսերայ Մագիստրոսէ Մսերեանց եւ ի Զարմայրայ Մսերեանց:

32-48 >>

Մանզումէի Էֆիքյար, Կ. Պոլիս, 1901-1909, 1912-1917

Ազգային, քաղաքական, գրական, գիտական և տնտեսական օրաթերթ, ապա` հայաթերթ առավոտյան, վերջում` >>

Մարմնամարզ, Կ. Պոլիս, 1911- 1914

Պատկերազարդ ամսաթերթ ազգային ֆիզիկական կրթության. ապա` կիսամսյա հանդես:

Խմբ.` Հ. Ճ. Սիրունի >>

Մարտ, Լոնդոն, 1897-1901

Ամսաթերթ, օրգան Հնչակյան կուսակցության:

Հիմն.- խմբ.` Արփիար Արփիարյան:

(1-28), 4 էջ, 44 X 32 >>

Մեղու, Կ.Պոլիս, 1856-1865, 1870-1874

Հանդես կիսամսյա: Հավաքածո բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առևտրական և զվարճալի >>

Մեղու Հայաստանի, Թիֆլիս, 1858-1886

Լրագիր քաղաքական, բանասիրական և առևտրական: (Շաբաթաթերթ, եռօրյա, օրաթերթ):

Խմբ.` Ստեփանոս քհ. >>

Մետեորա, Զմյուռնիա, 1880-1881

Գիտական, ազգային և գրական հրատարակություն (կիսամյա հանդես):

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր >>

Մշակ, Թիֆլիս, 1872- 1921

Գրական և քաղաքական լրագիր: Շաբաթաթերթ, եռօրյա, երկօրյա, շաբաթը հինգ անգամ:

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր >>

Մուրճ, Երևան, 1922- 1923

Գրական- գեղարվեստական- քննադատական պարբերական (հանդես), նվիրված պրոլետարական գրականության: >>

Մուրճ, Թիֆլիս, 1889- 1907

Գրական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.- հրատ.` Ավետիք Արասխանյանց, ապա հրատ.` Ֆիլիպ. >>